Dalšie služby

Dalšie služby

Monitoring prostriedkov Audit SW, HW a security, Návrh a implementácia IT riešení , optimalizácia zdrojov IT, vedenie IT projektov, GDPR – ochrana osobných údajov, Strategické plánovanie v IT