Správa počítčovej siete, správa zariadeni ako PC, NB, serverov, tlačiarni, mobilov a sprava virtuálného prostredia.

IT Outsourcing znamená uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov. Jedná sa o subdodávateľskú činnosť pre inú spoločnosť. Outsourcing IT v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend. Dôvodom je požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania. IT Outsourcing je moderný spôsob v oblasti správy informačných technológií. Je to efektívny nástroj na využívanie prostriedkov a financií na informačné technológie.