Správa počítačovej siete úzko súvisí so správou pc a serverov, nakoľko len vďaka aktívnym a pasívnym prvkom siete sú jednotlivé počítače a servery prepojené a dokážu spoločne komunikovať.

Uprednostňujeme spoľahlivé a overené riešenia a značky, ktoré zabezpečia dlhoročné fungovanie počítačových sietí. Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť dodávku počítačovej siete komplexne. To znamená od návrhu sieťového riešenia, dodávky a realizácie, až po samotnú správu siete.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.