Outsourcing znamená uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov.

Ide teda o subdodávateľskú činnosť pre inú spoločnosť. Outsourcing IKT v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend. Požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania si to vyžiadala. Outsourcing IKT je moderný spôsob a zároveň aj trend v oblasti správy informačných a komunikačných technológií. Je to efektívny nástroj na využívanie prostriedkov a financií na informačné a komunikačné technológie. Pre našu spoločnosť tvorí outsourcing informačných a komunikačných technológií hlavnú časť podnikateľskej činnosti. Našimi zákazníkmi sú najmä spoločnosti, ktoré si uvedomujú, že IKT sú iba prostriedkom pre dosahovanie svojich hlavných cieľov, nie ich hlavnou obživou.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.