Prax ukazuje, že nasadenie aplikácii či riešení IT od známych výrobcov nie vždy postačuje.

Spoločnosť XDEVEL preto disponuje vlastným vývojovým centrom, ktoré vyvíja aplikácie IT, nadstavby a riešenia IT na mieru. V oblasti vývoja softvéru ponúka koordinovaný vývojový proces vrátane implementácie, testovania a následnej starostlivosti, servisu a podpory. Dokáže tak vždy zabezpečiť plnú kompatibilitu s existujúcimi informačnými systémami či procesmi, smernicami alebo normami klienta.SPEDIS - informačný systém pre špedičné a zásielkové firmy (cenvé ponuky, objednávky prepráv, zásielky, faktúry)

IS AVIZO - prepravný informačný system pre dm drogerie markt, s r.o.

ESKIS - informačný systém pre výťahárské firmy (cenové ponuky, evidencia porúch a opráv, objednávky, revízie, skúšky, SMS notifikácie, faktúry)

UK DSS - aplikácia pre evidenciu úhrad klientov v zariadeniach DSS

Copyright © 2013. All Rights Reserved.