Správa IT

Jednou z hlavných činností našej spoločnosti je starostlivost o IT prostredie našich zákazníkov.

Počas niekolko ročnej praxe sme nadobudli široký know/how a skúsenosti, ktoré nás profilujú medzi profesionálov v našej oblasti.

Viac informácií

Outsourcing IKT

Outsourcing IKT znamená uskutočnovanie urcitých činností pomocou externých zdrojov.

Ide teda o subdodávatelskú činnost pre inú spoločnosť. Outsourcing IKT v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend.

Viac informácií

Správa siete a sieťového riešenia

Správa počítačovej siete úzko súvisí so správou pc a serverov, nakoľko len vďaka aktívnym a pasívnym prvkom siete sú jednotlivé počítače a servery prepojené a dokážu spoločne komunikovať.

Viac informácií

Vývoj aplikácii

Prax ukazuje, že nasadenie aplikácii či riešení IT od známych výrobcov nie vždy postačuje.

Spoločnosť XDEVEL preto disponuje vlastným vývojovým centrom, ktoré vyvíja aplikácie IT, nadstavby a riešenia IT na mieru.

Viac informácií

Copyright © 2013. All Rights Reserved.