Ponúkame služby a komplexné riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré sú prispôsobené najnovším trendom, aktuálnym požiadavkám a predovšetkým potrebám zákazníkov nájsť správnu cestu k úspechu v konkurenčnom porostredí.

  • Správa IT
  • Správa sietí a sietových riešení
  • Outsourcing IKT
  • Poradenstvo IKT
  • Audit IKT (SW, HW a security)
  • Vývoj web a desktop aplikácií v PHP (MySQL, JavaScript, JQuery, CSS) a .NET (VC a VB) 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.